Home / Naše aktivity / Vystúpenie a divadelné predstavenie 1. ZŠ Hlohovec

Vystúpenie a divadelné predstavenie 1. ZŠ Hlohovec

Dňa 25. 10. 2017 nás navštívili žiaci druhého stupňa 1. ZŠ Hlohovec . V rámci Mesiaca úcty k starším si samy pripravili pre našich klientov vystúpenie a divadielko, ktoré ich veľmi potešilo.  Známu hymnu teen-agerov  ,,Hej sokoly“ si zaspievali aj naši klienti. Na záver obdarovali  našich starkých vlastnoručne upečenými koláčikmi a aj kyticou živých kvetov. Predstavenie potešilo nejedného klienta a vyčarovalo na tvári úsmev. Navštívili a obdarovali s úctou aj tých, ktorí sa pre svoj zdravotný stav vystúpenia a divadelného predstavenia nemohli zúčastniť.

Ďakujem žiakom druhého stupňa 1. ZŠ Hlohovec a aj ich p. učiteľke. (koláčiky mali úspech  🙂 )