Home / Naše aktivity / Vystúpenie Folklórnej skupiny Šulekovo

Vystúpenie Folklórnej skupiny Šulekovo

Dňa  24.10. 2017 naše zariadenie navštívila Folklórna skupina Šulekovo pri MsKC Hlohovec  so svojím vystúpením. V rámci mesiaca október – Mesiaca úcty k starším nám prišli spríjemniť  svojimi piesňami  jesenné dopoludnie. Piesne sprevádzala úvodným slovom p. Mgr. Oľga Mičková. Vystúpenie otvorila známa hymna seniorov ,,Zahučali hory, zahučali lesy…“ Ďalšie piesne boli venované mamičkám, spomienkam na mladosť a pri Kytici piesní sa rozospievali aj viacerí naši klienti. Veľkú radosť  im urobilo pásmo  Piesní na želanie pri ktorom sa ,,roztancovali aj vozíky“.  Svojím vystúpením rozveselili obe naše budovy. Na záver vystúpenia obdarovali našich klientov sladkou odmenou, čokoládou. Nikomu sa nechcelo odchádzať, ba dokonca jedna klientka sa s nadšením zúčastnila vystúpenia aj na druhej budove.

Naše poďakovanie patrí  Folklórnej skupine Šulekovo a Únie žien, ktorá úzko spolupracuje s Folklórnou skupinou Šulekovo.  Veríme, že toto naše stretnutie nie je posledné.