Home / Naše aktivity / Návšteva sv. Mikuláša

Návšteva sv. Mikuláša

Dňa 6. 12. 2018 nás ako každý rok navštívil sv. Mikuláš, ktorý prišiel v sprievode anjelov a aj čertov. Naši klienti sa jeho príchodu veľmi potešili. Študenti z OA si pod vedením PhDr. Stanislava Kamenčíka pripravili veľmi milý program, do ktorého sa zapojili aj naši klienti. Reagovali spontánne svojimi básňami a piesňami, ktorými chceli vyjadriť svoju vďaku. Bolo z toho cítiť radosť. Mikuláš sa spolu so svojou družinou rozbehol medzi našich klientov a obdaroval ich sladkým balíčkom. Svojou prítomnosťou veľmi potešil aj ležiacich klientov, ktorým vyčaroval na tvári veľký úsmev a radosť nielen v očiach. Rovnako radostné bolo aj stretnutie sv. Mikuláša na druhej našej budove.

Ďakujeme sv. Mikulášovi, za to, že si k nám našiel cestu, taktiež vedeniu OA za dlhodobú spoluprácu.