Home / Naše aktivity / „Vianočná pošta“ a „Vianočný zázrak“

„Vianočná pošta“ a „Vianočný zázrak“


Aj tento rok sa v našom zariadení vďaka ľuďom s dobrým srdcom mohlo zdvojnásobiť  Vianočné posolstvo.  Dňa 20.12. 2018 sme slávnostne odovzdávali  Vianočnú poštu a tiež aj darčeky z projektu „Vianočný zázrak“ našim klientom
Poštári mali aj tento rok veľa práce na našej adrese, pretože nosili k nám veľké množstvá Vianočnej pošty pre našich klientov, ale aj balíkov.  Vianočné pozdravy, pohľadnice a listy sú sprostredkované cez projekt Vianočná pošta Pohodovo, do ktorého sme sa zapojili už minulý rok. Každý klient dostal plnú hrsť listov a pozdravov. Niektorí naši klienti získali medzi rodinami priateľov už počas minulého roka a dopisovanie trvá doposiaľ.
Odpísali sme na mnohé pozdravy avšak na všetky sa odpovedať nedá.  Zoznámili sa s mnohými rodinami a ich príbehom. Tento zmysluplný projekt úspešne prepája viaceré generácie. Dostali pozdravy aj od MŠ, ZŠ a iných škôl. Z týchto diel bola cítiť radosť z ich tvorby. Zo všetkých listov a pozdravov  čerpali naši klienti novú energiu. Vianočný zázrak  je projekt do ktorého sme sa rovnako ako do Vianočnej pošty zapojili už minulý rok.
Všetci naši klienti dostali darčeky a niektorí dostali aj dva. Mnohým našim klientom priniesli rodiny darčeky osobne a osobne ich aj odovzdali.  Tieto stretnutia boli plné prekvapenia, radosti, skromnosti a vďaky.   Veľakrát nezostalo iba pri odovzdávaní darčeka, ale často vznikol aj dlhší spontánny rozhovor.   Počas neho neraz zistili, že pochádzajú z rovnakých, alebo sebe blízkych miest Slovenska, alebo dokonca majú aj spoločných známych.
 
Ďakujeme  srdečne tvorcom projektov za možnosť byť súčasťou týchto projektov.  Rovnako ďakujeme aj zhotoviteľom pozdravov a darujúcim rodinám za ich štedrosť, čas, námahu pretože tie vyčarili našim klientom na tvárach široký úsmev.