Home / Aktuálne informácie / NÁVŠTEVY V ZPS

NÁVŠTEVY V ZPS

Milí rodinní príslušníci a známi.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 03.05.2021 (vrátane) začíname v 1. fáze postupne uvoľňovať opatrenia a prvým krokom je bezpečné zabezpečenie návštev.

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadení sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy.

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky:

  • exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,
  • interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta,
  • v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16)

Dĺžka návštevy:

Maximálne  20 minút.

Počet návštevníkov u jedného klienta:

2 osoby nad 15 rokov.

Návštevné hodiny:

Pondelok, streda, piatok, nedeľa od 13:30 do 15:00.

Za koordináciu návštev zodpovedá:

Mgr. Veronika Schmidtová, PhD.

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle: 033 74 220 91

Pravidlá pre návštevy v ZpS – dodržiavanie prísnych hygienických opatrení:

  • pred uskutočnením návštevy (i v prípade prekonaného ochorenia) potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR / antigénovom teste nie staršom ako 48 hodín,
  • vstup do priestorov ZpS len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2) a počas celej doby návštevy a použiť  dezinfekčný prípravok na ruky,
  • podpísať čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou,
  • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby,
  • dodržiavať vymedzený čas  návštevy (max.  20 min.)
  • v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.