Home / Naše aktivity / Športové hry jún 2016

Športové hry jún 2016

Hlavným cieľom Športových hier seniorov je propagácia športových aktivít seniorov pričom si overujeme model súťaživosti smerujúcej k racionálnemu štýlu života seniorov. Pohyb  má navodzovať uvoľnenie, psychickú pohodu, radosť a spontánny pôžitok. Bol to vlastne 1. ročník Športových hier seniorov, ktorý bol určený pre všetkých klientov a zamestnancov nášho zariadenia.

V dnešnej dobe záujem o šport prekvitá v každom veku.  Nezvratným dôkazom môjho tvrdenia je skutočnosť, že dňa 29.júna 2016 Harmonia – Zariadenie pre seniorov v Hlohovci pod záštitou TTSK usporiadala vo svojich priestoroch Športové  hry seniorov. Mgr. Mária Točiková riaditeľka Harmonie – ZpS privítala prítomných seniorov, športovcov a vzácnych hostí, Ing. Miroslava Kollára primátora mesta a Mgr. Zuzanu Hrinkovú Siebenštichovú referentku pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, ktorí zaželali všetkým súťažiacim dobré športové výkony. Desať športových družstiev pozostávajúcich z dvoch klientov a jedného zamestnanca si zmerali sily v  deviatich športových disciplínach – florbal, šípky, hod na presnosť, hod krúžkami na méty, hod na pyramídu plechoviek, rybári, hod na cieľ, lavička a slalom medzi kolkami, navliekanie drôteniek na tyče. Súťažiace družstvá si vymysleli aj názvy pod ktorými aj súťažili, napr: Mach a Šebestová, Raketa, Flinstonovci, Turbo, Bieli anjeli, Kvetinky, Ruža, Mafiny, Škoda Superb a V.I.P. družstvo, v ktorom súťažili naši bývali kolegovia Ing. Vladimír Kanský, Mgr. Jozef Ded a Vlasta Repková. Pri športových disciplínach nám už tradične pomáhali študenti Obchodnej akadémie, pod vedením profesora PaedDr. S. Kamenčíka, ktorí súťažiacim  zapisovali čas a získané body. Pre súťažiacich aj hostí bolo pripravené drobné občerstvenie aj kultúrny program, v ktorom vystupovali klientky Harmonie – ZpS s pásmom básní a piesní O štyroch ročných obdobiach. O ozvučenie a skvelú náladu sa postaral Miro Dvoran, MIDO – Musics Productions. Ocenení boli najlepší športovci v jednotlivých disciplínach, najlepší športovec, cena fair play a najlepšie športové družstvo. V kategórii najlepšie súťažné družstvo sa na 3. mieste umiestnilo súťažiace družstvo pod názvom Bieli anjeli v zložení – Gabriela Maronová, Helena Kristeková a Mgr. Katarína Polačiková. Druhé miesto patrilo súťažnému družstvu Flinstonovci, v zložení Helena Hrudíková, Vilma Kucková a Ivetra Polakovičová. A na 1. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo pod názvom Kvetinky, v zložení Beáta Spálová, Vladislav Skokan a Mária Kováčiková. Všetci naši súťažiaci, boli odmenení medailami. Tento deň bol pre nás dňom plným radosti nielen zo vzájomného stretnutia, športového zápolenia, ale aj zdravého pohybu.

O tom, že víťazstvo nad sebou samým, je najväčším víťazstvom nás svojimi skvelými výkonmi presvedčili aj tohtoroční víťazi športových disciplín, ktorí si za dobré športové výkony odnášali od nás diplomy, poháre, medaile.  V tento deň sme sa presvedčili aj o tom, že víťazi to nikdy nevzdávajú a tí čo to vzdávajú, že nikdy nezvíťazia. Prisľúbili sme všetkým, účastníkom,  že Športové hry seniorov tu pre nich budú aj v roku 2017. Všetkým víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutia pri ďalších spoločných podujatiach.