Home / Naše aktivity (page 7)

Naše aktivity

Deň bez bariér 2018

Dňa 1. 12. 2018 sa v Mestskej športovej hale v Hlohovci konalo podujatie Deň bez bariér. Aj my sme sa ho radi zúčastnili. Bol to  príjemný zážitok a bohatý kultúrny program nám spestril deň. V programe sa predstavili okrem iných aj nevidiace dvojičky Kušnírakové či deti z DSS Pastuchov. Zaujali nás ukážky paralympijského športu BOCCIA, psovodov záchranárov z K7- Physio Canis, zoznámili ...

Read More »

Vianočné pečenie

Dňa 27.11. 2018 sa naše gazdinky-klientky zišli na Podzámskej ulici na Vianočné pečenie. Pravú vianočnú atmosféru pomôže navodiť aj pečenie tradičného vianočného pečiva. V Harmónii v zariadení pre  seniorov mesta Hlohovec sa tento krát na základne podnetného projektu Mesta Hlohovec rozhodli zamestnanci Mestského úradu Hlohovec tráviť svoj čas v spoločnosti našich klientiek a venovať sa spoločnému dielu- pečeniu Vianočného pečiva. Aj tento ...

Read More »

Účasť na výstave „Zvečnené šúpolím“

Dňa 28. novembra 2018 sme sa zúčastnili výstavy vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci pod názvom „Zvečnené šúpolím“. Pani Antónia Dvorščíková vystavovala svoje milé dobové postavičky zo šúpolia. Umožnila nám tak na chvíľu vrátiť sa do nášho detstva, do života na dedine. Odchádzali sme očarení, dýchla na nás história.

Read More »

Účasť na tvorivých dielničkách v Samárii OZ

Dňa 9.11. 2018 sa o 9 hod. v Samárii  OZ Hlohovec zišli malí a veľkí s tvorivým duchom. Deti s MŚ s p. učiteľkami , predškoláci s mamičkami a klientky z nášho zariadenia. O zážitky nebola núdza. Z budovy sa ozýval detský smiech a vrava. Ďakujeme v mene našich klientov za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v tvorivých dielničkách.

Read More »

Slávenie sv. omše za našich klientov a rodinných príslušníkov, ktorí nás predišli do večnosti

Dňa 21.11. 2018 sa naši klienti a zamestnanci stretli na slávení sv. omše netradične v kostolíku Ducha sv. (v špitáliku). Pozvanie prijala tiež naša dlhoročná priateľka p. Horbárová s dcérkou. Po spoločnom stretnutí na tomto mieste sme sa ponorili do atmosféry kostolíka. Sv. omšu celebroval OFM Jeremiáš Daniel Kvaka. O hudbu sa postarala organistka p. Gabika Karabová a do priebehu sv. omše sa čítaním ...

Read More »

Veselé vystúpenie detí z cirkevnej MŠ

6. november nebol pre naše zariadenie obyčajným dňom. Našim klientom prišli spríjemniť doobedie deti z Cirkevnej MŠ. Celá budova sa ozývala detským džavotom a smiechom. P. učiteľky s deťmi nacvičili pekný kultúrny program. Striedali sa tančeky, pesničky i básničky, Deti si pripravili aj darček, ktorý samé vyhotovili. Pri odchode detí nejedno oko neostalo suché. Ďakujeme p. učiteľkám a deťom za ich námahu a čas.

Read More »

Naša účasť na dni seniorov v Hlohovci

Dňa 17.10. 2018 po 14 hod. sa v Športovej hale v Hlohovci uskutočnila oslava Dňa seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k seniorom. Pozvaní boli všetci obyvatelia mesta Hlohovec v dôchodkovom veku. S radosťou sa tohto podujatia zúčastnili aj naši klienti. Športová hala sa zaplnila seniormi a po úvodnom príhovore p. primátora sa z nej  ozýval spev a tanec. Starších obyvateľov mesta Hlohovec svojimi vystúpeniami rozveselili: FS Šulekovo, DC ...

Read More »

Sme slávili

Dňa 10.10. 2018 sme oslavovali. Pri príležitosti mesiaca úcty k seniorom sme sa stretli na posedení s občerstvením a bohatým programom. Úvod patril deťom z MŠ Nábrežie. Deti v ľudových krojoch potešili našich klientov folklórnym vystúpením. Toto stretnutie tiež obohatili študenti OA, ktorí si v rámci programu pripravili scénky a kvíz. Prestávky vypĺňali tanečné kolá klientov, ktorí nevydržali sedieť. Stretnutie podporili svojou účasťou zástupcovia mesta p. ...

Read More »

Folklórny súbor Šulekovo

Na záver mesiaca október – Mesiaca úcty k starším, prišli našim klientom spríjemniť popoludnie speváci z folklórneho súboru Šulekovo. Harmonika a ozembuch spojený so spevom spravili svoje, rozospievali všetkých zúčastnených klientov. Atmosféra bola veľmi veselá, klienti mali aj priestor na výber obľúbenej piesne. Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne strávený čas.

Read More »

Čítanie v tráve

Verejne záhrady sú od pradávna miestom odpočinku, inšpirácie a predovšetkým stretnutí. Stretnutia v Zámockej záhrade v Hlohovci už na viacročnej sérií  podujatí  – Čítanie v tráve, prináša okrem umeleckého zážitku z literárnej tvorby a hudby blízkosť a prirodzené premostenie návštevníkov viacerých generácií, no najmä detí a starých ľudí. Ľudia v seniorskom veku sú akoby na jednej vlnovej dĺžke detí a preto sa s nimi dokážu ...

Read More »