Home / Naše aktivity (page 9)

Naše aktivity

Návšteva sv. Mikuláša

Dňa 6. 12. 2017 nás už tradične navštívil sv. Mikuláš, ktorý prišiel v sprievode anjelov a aj čertov. Mikuláš hneď pri príchode požehnával našich klientov, ktorí sa mu veľmi potešili. Študenti z OA si pod vedením PhDr. Stanislava Kamenčíka pripravili krátky, ale veľmi milý program. Po ňom sa naša klientka tiež poďakovala Mikulášovi formou prednesu básne. Mikuláš sa spolu so svojou družinou rozbehol ...

Read More »

Chobotničky . . .

Aj naše zariadenie sa zapojilo do krásneho projektu „Chobotničky pre srdiečkové detičky“ s veľkým nadšením. Začalo sa to prvou červenou chotničkou,  ktorú sme dostali od pani doktorky Bánovčinovej z katedry sociálnej práce Trnavskej univerzity. Chobotnička zaujala nielen klientov, ale aj personál. Uháčkovali sme spoločne pár chobotničiek a poslali sme ich. O to viac nás potešil balík s chobotničkami aj pre našich ...

Read More »

Priateľské stretnutie s riaditeľom klubu priateľov TV LUX

Dňa 16.11. 2017 po 9.hod naše zariadenie potešil svojou návštevou Dp. Márián Bér so svojimi spolupracovníkmi s klubu priateľov TV LUX. Na úvod stretnutia odslúžil svätú omšu, na ktorej participovala aj naša klientka a tým naplnil naše srdcia pokojom. Veľmi príjemným doplnením bola hra na gitaru a spev. Po odslúžení svätej omše nám veľmi srdečne predstavil vznik a tvorbu Tv ...

Read More »

Svätá omša u Františkánov

Dňa 8.11. 2017 sa naši zamestnanci a klienti zúčastnili na dušičkovom slávení  Sv. omše. Všetci sme sa stretli o 9:30 h. vo Františkánskom kláštore v Hlohovci. Sv. omšu celebroval p. Bruno Peter Včela OFM. Bola obetovaná za klientov, personál  a ich rodiny, ale aj za tých, ktorí nás predišli do večnosti. Neboli sme len pasívnymi účastníkmi, ale naše 2 klientky sa zapojili do liturgie ...

Read More »

Budúcnosť TTSK  je aj v rukách našich klientov

Dňa  4. 11. 2017 sa konali Voľby do VÚC aj v meste Hlohovec. Naši klienti mali možnosť si vybrať zo zoznamu kandidátov  3 poslancov a 1 predsedu. Niekoľko dní vopred ich navštívila sociálna pracovníčka a inštruktorky sociálnej rehabilitácie a podali im potrebné informácie v osobných rozhovoroch. Boli im odovzdané aj zoznamy kandidátov, ktoré taktiež viseli aj na nástenkách oboch našich budov. Viedli sa ohnivé diskusie ...

Read More »

Letné básnenie 2017

Počas teplých letných mesiacov MKLC- Knižnica Hlohovec organizovala súťaž s názvom Letné básnenie 2017. Naša klientka p. Františka Dvoranová, vášnivá poetka,  túto výzvu prijala.  Do súťaže sa zapojili všetky vekové kategórie. Úmyslom bolo podeliť sa s čitateľmi o jej smutno – veselý pohľad na starobu. Preto názov ,,Smiech cez slzy“.  Všetky prihlásené básne si mohli pozrieť  čitatelia, ktorí prišli do knižnice. Hlasovanie bolo ...

Read More »

Vystúpenie a divadelné predstavenie 1. ZŠ Hlohovec

Dňa 25. 10. 2017 nás navštívili žiaci druhého stupňa 1. ZŠ Hlohovec . V rámci Mesiaca úcty k starším si samy pripravili pre našich klientov vystúpenie a divadielko, ktoré ich veľmi potešilo.  Známu hymnu teen-agerov  ,,Hej sokoly“ si zaspievali aj naši klienti. Na záver obdarovali  našich starkých vlastnoručne upečenými koláčikmi a aj kyticou živých kvetov. Predstavenie potešilo nejedného klienta a vyčarovalo na tvári úsmev. ...

Read More »

Vystúpenie Folklórnej skupiny Šulekovo

Dňa  24.10. 2017 naše zariadenie navštívila Folklórna skupina Šulekovo pri MsKC Hlohovec  so svojím vystúpením. V rámci mesiaca október – Mesiaca úcty k starším nám prišli spríjemniť  svojimi piesňami  jesenné dopoludnie. Piesne sprevádzala úvodným slovom p. Mgr. Oľga Mičková. Vystúpenie otvorila známa hymna seniorov ,,Zahučali hory, zahučali lesy…“ Ďalšie piesne boli venované mamičkám, spomienkam na mladosť a pri Kytici piesní sa rozospievali aj ...

Read More »

Čítanie v tráve v Zámockej záhrade

Počas letných prázdnin sa klienti nášho zariadenia prostredníctvom Mestskej knižnice v Hlohovci dostali do ríše rozprávok. Každý štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. sa v Zámockej záhrade pri amfiteátri stretli nielen deti, ale aj všetci, čo majú radi rozprávky. Aj my sme vstúpili do príjemnej atmosféry Zámockej záhrady, posedenia pod stromami a priam v umeleckými prednesmi rozprávok  počas letných prázdnin. V ...

Read More »

Športové hry 2017

Športové hry Harmonia – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec, sme pre našich klientov a zamestnancov zorganizovali  30. mája 2017 pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, vo svojich priestoroch na Podzámskej ulici. V minulom ročníku sme si overili u svojich klientov záujem o podobné podujatia. Aj viacerí z minuloročných súťažiacich  si overili, že pohyb vonku navodzuje príjemné uvoľnenie, psychickú pohodu, radosť a spontánny pôžitok. U úspešných v súťažných disciplínach zvyšuje aj ...

Read More »