Home / Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Návštevne hodiny

od 31.08.2020 pondelok – piatok od 13:00 do 16:00 sobota a nedeľa od 14:00 do 16:00 na základe vopred dohodnutého termínu tel. číslo 033/74 220 91 alebo Hollého 7, Hlohovec 033/74 220 35 Podzámska 16, Hlohovec 033/73 204 60 Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých prijatých hygienicko-epidemiologických opatrení, o ktorých personál informuje pri príchode do ZpS. Ďakujeme za pochopenie.

Read More »

Preventívne opatrenia prijaté mestským krízovým štábom

Mestský krízový štáb, ktorý v pondelok 24. augusta 2020 zasadal online, v súvislosti s pozitívnym prípadom na mestskom úrade prijal vo vzťahu k úradu aj širokej verejnosti preventívne opatrenia. Harmonia – ZpS, Hlohovec od utorka 25. augusta až do odvolania zákaz návštev. Vo vzťahu ku klientom a personálu platí prísny hygienický režim.

Read More »

Návštevne hodiny od 21.07.2020

Read More »

Návštevné hodiny od 08.06.2020

Read More »

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Read More »

Krízový plán

Harmonia – ZpS, Hlohovec má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 14.04.2020. Štruktúra KRÍZOVÉHO PLÁNU je zverejnený v časti Zverejňovanie/Krízový plán Covid – 19. Účelom zverejnenia je zabezpečiť a preukázať pripravenosť poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb.  Insomnia may be the primary problem, or it ...

Read More »

Vážení rodinní príslušníci a priatelia našich klientov ZpS.

Chceme Vás informovať, že naši klienti sú v poriadku – bez aktuálnych zdravotných problémov. Všetko čo potrebujú majú zabezpečené. Ak by nastalo zhoršenie zdravotného stavu, ihneď Vás budeme informovať. Všetky prijaté opatrenia sú z dôvodu, aby sme chránili Vašich príbuzných a priateľov, našich zamestnancov, ale aj Vás. Ďakujem za pochopenie a prosíme Vás o rešpektovanie prijatých opatrení.   Mgr. Mária ...

Read More »

Zákaz návštev v ZpS

Nariadením Vlády SR sú od dňa 06.03.2020 ZAKÁZANÉ NÁVŠTEVY v Zariadeniach sociálnych služieb z dôvodu výskytu Koronavírusu na území SR. Zákaz návštev platí do odvolania. Za pochopenie ďakujeme. Mgr. Mária Točiková riaditeľka ZpS

Read More »