Home / Naše aktivity (page 10)

Naše aktivity

Canisterapia

Canisterapia je liečebná terapia, v ktorej  sa využíva pozitívne pôsobenie psa ku zlepšeniu zdravotného stavu. Pes lieči osamelosť a jeho spoločnosť obohacuje a spestruje život. Starostlivosť o psa odvádza pozornosť od problémov a láme bariéry osamelosti bez toho, aby ste si to sami všimli. Priaznivé účinky canisterapie využívajú v súčasnosti pri liečbe rôznych podôb závislosti, ako podpornú alternatívnu metódu pri liečení ...

Read More »

Poležiačky sme hľadeli na hviezdy

Zamestnanci a klienti Harmonie – zariadenia pre seniorov, Hlohovec, si 7. apríla 2017 približne dve hodiny spolu poležali na polohovacích kreslách v planetáriu, vo Hvezdárni  a planetáriu M. R. Štefánika Hlohovec. Na Slovensku je  pätnásť hvezdárni, no len v piatich je aj planetárium. Hlohovec patrí k tým šťastnejším. Činnosť hvezdárne, často nazývanej aj observatórium sa zameriava na vedeckú a odbornú prácu. V Hlohovci sa zameriavajú ...

Read More »

Krížová cesta a svätá omša v kostole Všetkých svätých

Krížová cesta pre našich klientov a zamestnancov v kostole Všetkých svätých, pri Františkánskom  kostole  v Hlohovci bola odslúžená vo Veľkonočnom čase 12. apríla 2017 gvardiánom, pátrom Jeremiašom Kvakom, OFM. Omša s krížovou cestou má inú, sviatočnejšiu atmosféru a veriaci lepšie cíti velebu v Božom chráme. Piesne a organová hudba naživo prinášajú aj hlboký umelecký zážitok. Preto sme v tomto sviatočnom období pre nich dohodli možnosť absolvovať modlitby ...

Read More »

Čaj s pánom primátorom

V budove na Podzámskej ulici deň 14. február 2017 patril spoločenskému podujatiu Čaj s primátorom. Čaj o piatej sme si dali síce s pánom Miroslavom Kollárom, primátorom mesta Hlohovec už o jednej hodine, ale boli sme radi, že prijal naše pozvanie. Bolo to príjemne a vzájomné užitočné stretnutie, ako konštatovali naši viacerí klienti. Potešilo nás, ako srdečne ocenil naše pozvanie a darčeky, ktoré sme preňho ...

Read More »

Fašiangové fánky . . .

Pravú fašiangovú atmosféru pomôže navodiť aj tradičný múčnik. V Harmónii v zariadení pre  seniorov mesta Hlohovec sa rozhodli v rámci ponúkaných voľnočasových aktivít,  ale aj úcty k národnej tradícií  pripomenúť klientom, že fašiangy sú tým časom, čo predeľuje zimné obdobie od jarného. Zariadenie Harmonia  – ZpS v Hlohovci je skutočne aktívne. Prístup, práca a aktivity s klientmi sú veľmi dobré. Aj tento raz, aby ...

Read More »

Výstava TVORIVÝ SVET SENIOROV – kreatívne techniky 2016

Otvorenie výstavy Tvorivý svet seniorov – kreatívne techniky spojené s kultúrnym programom sa uskutočnilo dňa 13.12.2016 o 14:00 v priestoroch refektára Vlastivedného múzea v Hlohovci.  Ako vzácnych hostí, sme pozvali klientov z DDS Patuchov, ktorí nám svojím vystúpením priblížili a spríjemnili predvianočný čas.  Záver otvorenia výstavy patril klientkam Harmonie -ZpS, ktoré si pripravili vlastný program. „Robíme čo môžeme a tak aj  – prosím – posudzujte výsledky ...

Read More »

Deň seniorov v Empírovom divadle 2016

V našom zariadení sa snažíme tento sviatok oslavovať každý deň. Síce nie tak viditeľne ako tento mesiac, ale o to srdečnejšie v maličkostiach každodenného života. Aj v tomto roku sa v Harmónii – ZpS, Hlohovec dňa 11. októbra 2016 konal Deň Seniorov v spolupráci s našimi priateľmi zo ZpS a DSS Humanus n.o. v priestoroch Empírového divadla. Pozvaní boli aj seniori z nášho družobného mesta z Domova seniorov ...

Read More »

Výstava seniorov – Barvy života, v Hranicích na Morave 2016

Výstava vďaka nášmu, slovenskému Hlohovcu – dvom vystavujúcim zariadeniam, nadobudla medzinárodný charakter. Slávnostnou vernisážou sa zahájila vo štvrtok 8. septembra 2016 v hranickéj Galérii M+M výstavu ručných výrobkov seniorov Barvy života. Popri usporiadateľského Domova seniorov Hranice na už 14. ročníku tejto výstavy predstavujú výrobky svojich klientov domovy seniorov z Pavlovic, Přerova, Prostějova, Radkovy Lhoty a naše dva hlohovecké domovy seniorov Harmonia ...

Read More »

NADÁCIA SPP GRANTOVÝ PROGRAM OPORA

Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 25.05.2016 bol Harmonii – Zariadeniu pre seniorov v Hlohovci schválený a poskytnutý finančný príspevok vo výške 1.137,00 € na projekt predložený v grantovom programe OPORA 2016. Vyššie uvedená suma bola použitá na zakúpenie Kardio kresla Millin 203, ako aj doplnkov k nemu /prídavná doska, bočné zábrany, infúzny stojan a koženkový poťah /. Ďakujeme a tešíme sa ...

Read More »

Canisterapia

Canisterapia je liečebná terapia, v ktorej  sa využíva pozitívne pôsobenie psa ku zlepšeniu zdravotného stavu. Pes lieči osamelosť a jeho spoločnosť obohacuje a spestruje život. Starostlivosť o psa odvádza pozornosť od problémov a láme bariéry osamelosti bez toho, aby ste si to sami všimli. Priaznivé účinky canisterapie využívajú v súčasnosti pri liečbe rôznych podôb závislosti, ako podpornú alternatívnu metódu pri liečení ...

Read More »